Fyzioterapie

Naše studio spolupracuje s vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty, kteří se neustále vzdělávají v moderních a nových způsobech léčby. Nabízíme kombinaci služeb, kde zahrnujeme využití všech našich rozmanitých druhů cvičení sladěných s fyzioterapeutickými a rehabilitačními postupy.
Všem našim novým klientům a to především začátečníkům se sportovní aktivitou a klientům se zdravotními problémy či omezením, doporučujeme nejprve celkové kineziologické vyšetření u fyzioterapeuta a následné doporučení ke sportovní činnosti.
Na této propojenosti si zakládáme a to tvoří jedinečný způsob péče o naše klienty, naši lektoři jsou pak schopni upravit cvičení klientovi na míru a pracovat s jeho zdravotním stavem. Náš přístup je osobní, individuální, lidský a velmi profesionální. Jsme tu pro Vás každný den a s úsměvem.

nabízíme tyto přístupy a metody:

 • základní kineziologický rozbor
 • mobilizační a měkké techniky
 • senzomotorická cvičení
 • kineziotaping
 • sm systém
 • LTV individuální, skupinová
 • Breussova masáž
 • klasická a sportovní masáž
 • baňkování
 • koncept Spiraldynamik®
 • přístupy u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • ACT akrální koaktivační terapie
 • přístupy k problematice dolní končetiny a nohy